Zasiłek losowy dla dzieci w wieku szkolnym!

30
Sier

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, iż w Urzędzie Miejskim w Czersku w pokoju nr 54 do dnia 23 września (w dni pracujące, w godzinach pracy Urzędu) są udzielane wskazówki jak należy ubiegać się na pomoc pieniężna w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.