Spotkanie integracyjne w ramach Projektu "Dom – poczucie bezpieczeństwa czy strachu?”

19
Wrze

Dnia 12 września 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego, pt. „Dom – poczucie bezpieczeństwa czy strachu? ”. Było to spotkanie integracyjne dla dorosłych mieszkańców gminy Czersk i ich dzieci.

Spotkanie integracyjne było zaplanowane na dzień 25.08.2017 r. w Nadleśnictwie Woziwoda. Planowaliśmy wspólne ognisko, zabawy, podchody oraz zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej. Niestety musieliśmy odwołać nasz wyjazd
z przyczyn od nas niezależnych. Przez teren naszej gminy jak i okolicznych, w dniu 11.08.2017 r. przeszła nawałnica, z powodu której odwołaliśmy realizację tego spotkania w zaplanowanym scenariuszu ponieważ byłoby to nieetyczne w stosunku do ofiar i poszkodowanych.

Postanowiliśmy jednak spotkać się raz jeszcze z wszystkimi uczestnikami projektu
i podziękować im za udział w tym przedsięwzięciu. Zorganizowaliśmy skromny wspólny poczęstunek dla uczestników i ich dzieci. Spotkanie odbyło się w Hotelu Roal i miało charakter kameralny. Uczestnicy podczas spotkania wspominali warsztaty, które zostały już zrealizowane, podjęli wspólną dyskusję na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ale też chętnie poruszali tematy życia codziennego. Dzielili się z obsługą projektu swoimi doświadczeniami. Spotkanie było radosnym doznaniem, które pozwoliło na ocieplenie relacji pomiędzy pracownikami socjalnymi a podopiecznymi. Wszyscy uczestnicy spotkania dziękowali za pomysł tematu projektu i wyrazili chęć dalszej współpracy.                       
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o udziale w projekcie, dla dzieci dodatkową atrakcją były lody, które ufundował sponsor Pan Kazimierz Skrzypczak.

Było to już ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego "Dom – poczucie bezpieczeństwa czy strachu?”, dlatego też chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom dzięki, którym w/w projekt mógł być zrealizowany.
Dziękuję partnerom projektu oraz prowadzącym warsztaty: Pani Dyrektor MGOPS Czersk - Sylwii Tomaszewskiej, Panu Komendantowi KP Czersk - Sebastianowi Pastucha, Panu Markowi Jasnoch, Pani Kamili Warda, Pani Agnieszce Theil.

Serdecznie dziękuję sponsorom projektu:

- Panu Romanowi Sijka, HOTEL ROAL, SILVER Sp. z o.o.
- Panu Marianowi Watrak PPUH „WABET”
- Panu Kazimierzowi Skrzypczak - Usługi Gastronomiczne
- Panom Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski „POZORSCY” s.c

Podziękowania kieruję również do zespołu projektowego - Zdzisława Neumann, Maria Duraj, Paulina Brunka, Szymon Skrzypczak, szczególnie do wszystkich uczestników.

Koordynator projektu

Anna Kozłowska

Zdjęcia

Załączniki