Spotkania pracowników MGOPS z rodzicami w szkołach

05
Paź

Spotkania z rodzicami w szkołach

W dniach 13 - 21 września br. pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli cykl spotkań z rodzicami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Czersk. Celem spotkań było przedstawienie oferty terapeutyczno - profilaktycznej, którą świadczy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.

Oferta została przedstawiona w następujących szkołach naszej Gminy:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku,

- Zespół Szkół Specjalnych w Czersku,

- Zespół Szkół w Łęgu,

- Zespół Szkół w Rytlu,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie,

- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu.

Ponadto na prośbę pracowników ośrodka,  rodzice  wypełniali ankiety dotyczące problemów społecznych, takich jak:  narkomania, alkoholizm oraz przemoc domowa.