Świetlica ,,FASOLA" zaprasza

11
Paź

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, iż trwa nabór dzieci   i młodzieży do świetlicy „ FASOLA”.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31 i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czersk.

W świetlicy dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z następujących form zajęć o tematyce:

 • profilaktyki uzależnień,
 • wyrażania uczuć i emocji,
 • rozwijania kreatywności plastyczno- technicznej,
 • rozwijania zdolności muzycznych,
 • kształtowania postaw asertywności,
 • przygotowania do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia,
 • kształtowania postaw obowiązku szkolnego, systematyczności i chęci do nauki,
 • kształtowania postaw zdrowej rywalizacji,
 • kształtowania postaw higieny, estetyki, dobrych nawyków żywieniowych,
 • nauki aktywnego spędzania czasu wolnego- m.in.: wyjazdy do kina, wycieczki, zimowisko,
 • rozwijania zdolności kulinarnych,
 • inne zajęcia dostosowane do aktualnych potrzeb dzieci.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, ul. Dworcowa 31, nr tel. 52 398 92 42.