Spotkanie Wigilijne

18
Gru

Dnia 13.12.2017 na scenie Ośrodka Kultury w Czersku burmistrz, urzędnicy magistratu, radni Rady Miejskiej i pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystawili dla dzieci objętych wsparciem MGOPS świąteczne przedstawienie.

Sztuka była ciekawa i  pouczająca, odegrana ,,na wesoło”, niosąca przesłanie dla rodziców i ich dzieci.

Odwołane przez Mikołaja święta w Czersku uratowały odważne elfy, których determinacja i chęć niesienia pomocy były najważniejsze.

W rolę narratora wcieliła się burmistrz Czerska Jolanta Fierek.

Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało prezent, był też czas na wspólną zabawę.  

Przedstawienie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.