PLAN WYPŁAT - STYCZEŃ 2018

11
Sty

PLAN WYPŁAT  W BS SKÓRCZ

styczeń 2018 r.

10.01 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

15.01 ZASIŁKI STAŁE

18.01 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

19.01-25.01 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.01 PRZELEW 500 +

19.01 ABC                                         ŚWIADCZENIA

22.01 DEFGH                                      RODZINNE

23.01 IJKL                                         I OPIEKUŃCZE

24.01 ŁMNOP                                            I 500+

25.01 RSTUWZŻ                     ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

29.01 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

31.01 ZASIŁKI NIEODEBRANE