PLAN WYPŁAT - LUTY 2018

18
Sty

PLAN WYPŁAT W BS SKÓRCZ

luty 2018 r.

 

09.02 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

14.02 ZASIŁKI STAŁE

16.02 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

19.02-23.02 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

21.02 PRZELEW 500 +

19.02 ABC                                                                      ŚWIADCZENIA

20.02 DEFGH                                                                    RODZINNE

21.02 IJKL                                                                       I OPIEKUŃCZE

22.02 ŁMNOP I 500+

23.02 RSTUWZŻ                                                 ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26.02 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE,          WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

28.02 ZASIŁKI NIEODEBRANE