ZAPYTANIE OFERTOWE 01/6.1.2/2018

13
Luty

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuję, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług psychologa w ramach II etapu rekrutacji do projektu na terenie miasta Czersk dla uczestników/uczestniczek projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrana została oferta następującego Oferenta:

 

Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki

MUZA Sara Giorgi

ul. Warmińska 3

87-100 Toruń

 

data ogłoszenia 02.03.2018

 

..........................................................................................................................

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku ogłasza zamówienie ofertowe na:

świadczenie usług  psychologa na terenie miasta Czersk dla uczestników/ uczestniczek projektu pn. „Zatrudnijczerszcan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach