ZAPYTANIE OFERTOWE 02/6.1.2/2018

13
Luty

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuję, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradcy zawodowego w ramach II etapu rekrutacji do projektu na terenie miasta Czersk dla uczestników/uczestniczek projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrana została oferta następującego Oferenta:

 

Magdalena Cemka

ul. Spółdzielcza 4/8

89-600 Chojnice

 

data ogłoszenia 02.03.2018

..........................................................................................................................

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług  doradcy zawodowego na terenie miasta Czersk dla uczestników/ uczestniczek projektu pn. „Zatrudnijczerszcan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach