ZAPYTANIE OFERTOWE 02/6.1.2/2018

13
Luty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług  doradcy zawodowego na terenie miasta Czersk dla uczestników/ uczestniczek projektu pn. „Zatrudnijczerszcan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach