Informacja dla kombatantów

16
Luty

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl

W 2018 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Centralny Ośrodek Sportu kontynuują zawarte w 2017 roku porozumienie, zgodnie z którym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej mogą wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Ośrodki Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale.

Bliższe informacje o ośrodkach można znaleźć na stronie internetowej http://cos.pl/24/lista-ośrodkow.