KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ I ŚWIADCZENIA RODZINNE

20
Marz

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci  oraz świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych, takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

 

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony

żądać zwrotu świadczeń !