KOMUNIKAT!

10
Kwie

U W A G A !

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w ramach działań towarzyszących do POPŻ Podprogram 2017 odbędą się warsztaty ekonomiczne.

Warsztaty odbędą się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, ul. Kościuszki 27A od godz. 10.00 do 12.00

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,

  • poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń

Uczestnikami warsztatów mogą to być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Załączniki