Komunikat - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

25
Maj

Szanowni Państwo,
 
od 25 maja 2018 mają zastosowanie nowe przepisy Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz nowa krajowa ustawa.
 
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@epomerania.pl