Plan wypłat na miesiąc STYCZEŃ 2019

04
Sty

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ styczeń 2019 r.

 

10.01 DODATKI MIESZKANIOWE

14.01 ZASIŁKI STAŁE

17.01 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

 

18.01-22.01 PRZELEW 500 +

 

22.01-24.01 PRZELEW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE

/ 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY wypłacane w kasie w banku

21.01 ABCDEFGH IJKL

23.01 ŁMNOPRSTUWZŻ

 

25.01 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEKUNA SĄDOWEGO

29.01 ZASIŁKI NIEODEBRANE

29.01 DODATKI ENERGETYCZNE