Fundusz alimentacyjny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w Czersku ul. Przytoroa 22 informuje że:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 (wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

  • od sierpnia każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, który kończy się   każdego 30 września roku następnego
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik do dnia 30 listopada