KOMUNIKATY

U W A G A !

OD 01.06.2017r. KASA W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZOSTANIE ZAMKNIĘTA !

WYPŁATY GOTÓWKOWE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU,

FILIA CZERSK

ul. Dr. Zielińskiego 15 w Czersku.

Informacja dotycząca terminu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w miesiącu styczniu 2017

 

Komunikat dla osób pobierających świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne - RACHUNEK RODZINNY

 

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

 

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin
„Za życiem” – jednorazowe świadczenie od 1 stycznia 2017r.

 

Zasiłek dla bezrobotnych po śmierci niepełnosprawnego członka rodziny

 

Komunikat dotyczący dokumentowania dochodów w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Składając wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2015, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ujmować nową kategorię dochodu - „kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Dotyczy to osób, u których suma zaliczek na podatek pobranych w ciągu roku nie pozwoliła na pełne odliczenie ulgi na dziecko.

Powyższy dochód osiągnięty w 2015r. wykazany jest w części uzupełniającej zeznania podatkowego PIT-36 i PIT 37 za 2014r. tj. PIT/UZ, w pozycji. 14 – „przysługująca kwota różnicy”. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W SYTUACJI SKORZYSTANIA W 2015r. Z ULGI PRORODZINNEJ /w wyżej wyjaśnionych okolicznościach/ PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO LUB WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO KOPI PIT- ów UZ ZA 2014R.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2016r.

w pomieszczeniu kasy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w godz. od 9.00 do 13.00

Formularze wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ośrodka pod adresem

www. mgopsczersk.pl

 

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r., zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego tj. :

  • wysokość zasiłku rodzinnego:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.