Plan wypłat

 

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC

 

czerwiec 2017 r.

09.06 DODATKI MIESZKANIOWE

13.06 ZASIŁKI STAŁE

14.06 ZASIŁKI OKRESOWE

19.06- 23.06 PRZELEW ŚW. RODZ.

21.06 PRZELEW 500 +

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I OPIEKUŃCZE I 500+

19.06 ABC

20.06 DEFGH

21.06 IJKL

22.06 ŁMNOP

23.06 RSTUWZŻ

 

27.06 ZASIŁKI CELOWE

30.06 ZASIŁKI NIEODEBRANE

 

 

 

 

 

 

U W A G A !

OD 01.06.2017r. KASA W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZOSTANIE ZAMKNIĘTA !

WYPŁATY GOTÓWKOWE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ

BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU, FILIA CZERSK

w okienku kasowym

ul. Dr. Zielińskiego 15 w Czersku.