KOMUNIKATY 500+

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

 

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony

żądać zwrotu świadczeń !

 

Jednocześnie informujemy, że kolejne wnioski, będzie można składać w terminach:

  • od 1 sierpnia 2017r.- świadczenia wychowawcze 500+
  • od 1 września 2017r. - świadczenia rodzinne