Plan wypłat

Styczeń 2017 r.

19.01- 25.01 PRZELEW ŚW. RODZ.

23.01 PRZELEW 500 +

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE I 500+

19.01 ABC 

20.01 DEFGH 

23.01 IJKL

24.01 ŁMNOP

25.01 RSTUWZŻ

 

31.01 ZASIŁKI NIEODEBRANE