Daj sobie szansę

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w ramach współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej przeprowadził rekrutację do projektu „Razem sięgajmy wyżej”.


Osoby zakwalifikowane do projektu rozpoczną uczestnictwo w dniu 19 października 2016 r.  

w Chojnicach przy ul. Lichnowskiej 5
 

 

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

 


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.