Oferta współpracy - PSYCHOLOG

19
Gru

Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku podejmie współpracę z psychologiem 

(forma zatrudnienia umowa zlecenia lub umowa na świadczenie usług).

Zadania obejmują w szczególności:

  1. udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy Czersk  znajdującym w trudnej sytuacji psychologicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, społecznej i/lub zawodowej (po uzyskaniu skierowania od pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny),
  2. ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin w celu lepszego zrozumienia problemów i ustaleniu planu pracy z klientem,
  3. zaangażowanie się w prowadzenie konferencji czy też spotkań dla klientów pomocy społecznej o charakterze wspierająco-aktywizującym,
  4. w miarę potrzeb prowadzenie poradnictwa psychologicznego w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania:

·      Wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosowanymi dokumentami;

·      Przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologicznych;

·      Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dodatkowe informacje:

1.    Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie lub umowa na świadczenie usług, polegająca na pełnieniu dyżurów w Punkcie Porad Psychologicznych przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku (tj. 7 godzin zegarowych raz w tygodniu, 28 godzin w miesiącu).

2.    Miejsce wykonania przedmiotu zlecenia: siedziba OPiRPA w Czersku.

3.    Przewidywany okres obowiązywania umowy: styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r.,

4.    Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu (52) 398 47 65, (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15). 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz proponowaną cenę za 1 godzinę usług, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy ogłoszenia –psycholog” w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, bądź pocztą na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Przytorowa 22

89-650 Czersk

 

w terminie do dnia 05.01.2018 r. do godz. 13.00.

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).