Grupa samopomocy

Grupa Anonimowi Alkoholicy jest dobrowolną, samopomocową grupą osób uzależnionych
od alkoholu, tworzoną w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania
innych alkoholików w jej osiąganiu.

Grupa AA „z Borów”

Funkcjonuje przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych

w każdy piątek od godz. 18.00 do 20.00.

Miting otwarty odbywa w każdy ostatni piątek miesiąca.