Plan wypłat

Dodatki mieszkaniowe

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Świadczenia za prace społecznie użyteczne

dzień  wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

10

10

6

10

10

10

PRZELEW

10

10

6

10

10

10

NIEODEBRANE

28

30

20

31

28

31

 

Dodatki mieszkaniowe

Kwiecień 2017

Maj  2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Świadczenia za prace społecznie użyteczne

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

10

10

9

10

10

8

PRZELEW

10

10

9

10

10

8

NIEODEBRANE

28

31

30

31

31

29

 

Zasiłki stałe

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

dzień 

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

14

14

7

16

15

15

PRZELEW

14

14

7

16

15

15

NIEODEBRANE

28

30

20

31

28

31

 

Zasiłki stałe

Kwiecień

2017

Maj

2017

Czerwiec

2017

Lipiec

2017

Sierpień

2017

Wrzesień

2017

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

14

15

13

14

16

15

PRZELEW

14

15

13

14

16

15

NIEODEBRANE

28

31

30

31

31

29

 

Zasilki okresowe, celowe (2 terminy)

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego (tylko w II terminie)

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

18

18

8

18

17

17

PRZELEW

18

18

8

18

17

17

GOTÓWKA II TERMIN

27

28

16

27

27

27

PRZELEW II TERMIN

27

28

16

27

27

27

NIEODEBRANE

28

30

20

31

28

31

 

Zasilki okresowe, celowe

Kwiecień 2017

Maj 2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego (tylko w II terminie)

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

18

17

14

18

18

18

PRZELEW

18

17

14

18

18

18

GOTÓWKA II TERMIN

27

26

27

27

29

27

PRZELEW II TERMIN

27

26

27

27

29

27

NIEODEBRANE

28

31

30

31

31

29

 

 

Świadczenia rodzinne

 Październik  2016

 

Listopad 2016

 

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Fundusz alimentacyjny

dzień

wypłaty

dzień 

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A B  C

19

21

9

19

20

20

D E F

G H

20

22

12

20

21

21

I  J

K  L

21

23

13

23

22

22

Ł M N

O P

24

24

14

24

23

23

R S T

U W Ż

25

25

15

25

24

24

PRZELEW

19

21

9

19

20

20

NIEODEBRANE

28

30

20

31

28

31

 

 

Świadczenia rodzinne

 

Kwiecień 2017

Maj 2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Fundusz alimentacyjny

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A B C

19

19

19

19

21

19

D E F

G H

20

22

20

20

22

20

I J

K L

21

23

21

21

23

21

Ł M N

O P

24

24

22

24

24

22

R S T

U W Ż

25

25

23

25

25

25

PRZELEW

19

19

19

19

21

19

NIEODEBRANE

28

31

30

31

31

29

 

500 +“

Świadczenia wychowawcze

Październik

2016

Listopad

2016

Grudzień

2016

Styczeń

2017

Luty

2017

Marzec

2017

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A

B C

19

21

9

19

20

20

D E F

G H

20

22

12

20

21

21

I J

K L

21

23

13

23

22

22

Ł M N

O P

24

24

14

24

23

23

R S T

U W Ż

25

25

15

25

24

24

 

PRZELEW

 

21

23

12

23

22

 

22

 

 

NIEODEBRANE

 

28

30

20

31

28

31

 

500 +“

Świadczenia

wychowawcze

Kwiecień

2017

Maj

2017

Czerwiec

2017

Lipiec

2017

Sierpień

2017

Wrzesień

2017

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

 

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A B  C

19

19

19

19

21

19

D E F

G H

20

22

20

20

22

20

I J

K L

21

23

21

21

23

21

Ł M N

O P

24

24

22

24

24

22

R S T

U W Ż

25

25

23

25

25

25

PRZELEW

21

22

21

21

23

21

NIEODEBRANE

28

31

30

31

31

29

 

Szanowni Klienci!

Wszystkie przelewy przez MGOPS w Czersku realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym:

  1. W szczególnych przypadkach może zdarzyć się sytuacja, że wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w drugim dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

  2. Doręczenia świadczeń (przekazy pocztowe) pod adres zamieszkania  - do końca danego miesiąca.

Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.), świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w powyższym terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wypłaty świadczeń będących zadaniem zleconym gminie uzależnione są od przekazania dotacji, środków przez Urząd Wojewódzki.